• มีประสบการณ์บริหารโรงงานอาหารอย่างน้อย 5 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ/วิศวกรรม

09-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?