• มีความรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • การศึกษา Food sci., Food tech., related

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 10 years of team leadership
 • Food science, Chemistry, Engineering or equivalent
 • Has a broad understanding of all business function

18-Aug-17

 

Applied
 • To work for one of the biggest companies
 • To use and improve Food science skills
 • To go to work in new setup company

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุตั้งแต่ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีอาหาร
 • ประสบการณ์ด้านQC ในอุตสาหกรรมอาหาร 4-6 ปี

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.