• ชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
  • มีภาวะการเป็นผู้นำ

15 hours ago

 

Applied
  • Nutrition Scientist/Dietetics_FMCG
  • Nutrition Science lead on the Innovation Pipeline
  • Review scientific papers, surveys

18-Aug-17

 

Applied
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และขนมไทย
  • ปวช. ขึ้นไปหรือปริญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.