• เพศหญิง / ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
  • มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน

18-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาอาหารและโภชนาการ
  • ประสบการณ์ด้านพิจารณาพัฒนาผลิตภัณฑ์

18-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง
  • อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.