• ปริญญาตรี สายวิทย์ หรือจบการศึกษาด้าน Food Science
  • มีประสบการณ์ในงานขาย ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญา ตรี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
  • มีประสบการณ์ในโรงงานอาหาร

16-Aug-19

 

Applied
  • มีโบนัส และปรับเงินประจำปี
  • วท.บ. วิทยาศาสตร์อาหาร
  • มีความสามารถในการวางแผน / การตัดสินใจแก้ปัญหา

14-Aug-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?