• อุตสาหกรรมอาหาร
 • สามารถทำงานเป็นกะ (กะกลางวัน / กะกลางคืน)
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Food Science
 • Basic knowledge of food production and processing
 • Must have thorough knowledge of food products

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft AX
 • มีความรู้ในระบบคุณภาพ ISO9001, GMP&HACCP

27-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาตร์ เทคโนโลยีการอาหาร
 • มีความรู้ด้านระบบประกันคุณภาพอาหาร
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

26-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or Master in Food Science
 • 8 years’ experience in food manufacturing
 • Knowledge in GMP / HACCP / ISO 9000 or ISO 22000

22-Oct-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Male Only, Age not Over 38 Years
 • Good English Skills
 • Experienced in Frozen Food Product Line

20-Oct-20

 

Applied