• มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอและรายงานผล
  • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ได้ดี
  • มีประสบการณ์ในการพัฒนาสูตรเครื่องดื่ม

31-Oct-20

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
  • Sales & Marketing Manager for Food supplement
  • Food ingredients
  • Food Supplement

27-Oct-20

Base salary + high commission

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?