• มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในการนำส่งบริการด้านอาหาร
  • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือสูงกว่า
  • มีใบประกาศนียบัตรการประกอบอาหาร

8 hours ago

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานทั่วไป
  • มีใจรักในงานบริการ

8 hours ago

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม. 3
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • ทำออเดอร์ตามที่ได้รับมอบหมาย

01-Jun-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?