• สถานที่ปฎิบัติงาน ทอสกานาวัลเล่ เขาใหญ่ นครราชสีมา
  • มีประสบการณ์การบริหารงานห้องอาหารไม่น้อยกว่า 4 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

12-Nov-19

 

Applied
  • 3 yrs experience in shop manager
  • 20,000 Baht- 23,000 Baht + Incentive
  • Male/female with age 30 years old up

12-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?