• วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม. 3
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • ทำออเดอร์ตามที่ได้รับมอบหมาย

11 hours ago

 

Applied
  • ระดับการศึกษา ม.6, ปวช., ปวส. และปริญญาตรี
  • ประสบการณ์บริหารงานร้านอาหารอย่างน้อย 1-3 ปี
  • มีใจรักในงานบริการ และงานด้านร้านอาหาร

21-May-20

 

Applied
  • 5 years experiences in French Pastry.
  • knowledge in all aspects of pastry operation.
  • All nationality.

19-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?