• ชงเครื่องดื่ม ค็อทเทล อื่นๆ ตามออร์เดอร์ลูกค้า
 • ชาย อายุ 20 ถึง 35 ปี
 • จัดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดบาร์

8 hours ago

 

Applied
 • รับออเดอร์จากลูกค้า
 • เสริฟ บริการลูกค้า เสริฟน้ำ เครื่องดื่ม อาหาร
 • จัดเตรียมลานขันโตก

8 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการในการประกอบอาหาร
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • คิดเมนูอาหารประจำวัน

8 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 30 ถึง 50 ปี
 • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด การโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข

8 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 24 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี ท่องเที่ยวและการโรงแรม

13 hours ago

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีความละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์

23 hours ago

 

Applied
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความชำนาญ ด้านขนมยุโรป และไทย
 • สามารถออกแบบ จัดจาน present ได้สวยงาม

23 hours ago

 

Applied
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • ทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก

23 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ถึง 35 ปี
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี

23 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 23 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด

23 hours ago

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • จัดเตรียมอุปกรณ์ ล้างผัก หั่น ซอยเครื่องประกอบ

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ถึง 45 ปี
 • ล้างจานและดูแลความสะอาดภายในร้าน
 • เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย ทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อย

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ถึง 45 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการเป็นซูปเปอร์ไวเซอร์
 • ดูแลและควบคุมการทำอาหาร

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 21 ถึง 45 ปี
 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 • ดูแลและควบคุมการเสริฟอาหาร

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 18 ถึง 30 ปี
 • เสริฟอาหาร
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีนได้

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 ถึง 50 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการทำอาหารยุโรปไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • ทำอาหารยุโรป

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 24 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี ท่องเที่ยวและการโรงแรม

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • มีความรับผิดชอบ
 • จัดเตรียมวัตถุดิบ ดูแลรับผิดชอบงานในครัว

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 19 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • บุคลิกยิ้มแย้มแจ่มใส

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 19 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • บุคลิกยิ้มแย้มแจ่มใส

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 19 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • บุคลิกยิ้มแย้มแจ่มใส

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 19 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • บุคลิกยิ้มแย้มแจ่มใส

19-Sep-17

 

Applied
 • Minimum 3 year experience as Assistant Manager
 • possess outstanding guest services skills
 • Proficient in the English&Chinese language

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 30 ถึง 50 ปี
 • การศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 18 ถึง 30 ปี
 • การศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย

19-Sep-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 20 ถึง 40 ปี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

19-Sep-17

 

Applied
 • ดูแลเรื่องการจัดอาหาร แต่งจาน
 • ดูแลของสด อยู่หน้าเตา
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา

18-Sep-17

 

Applied
 • ดูแลและควบคุมห้องอาหาร
 • เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยฟิวชั่นและอาหารไทย
 • มีความสามารถด้านการออกแบบและตกแต่งอาหาร

18-Sep-17

 

Applied
 • ดูแลเรื่องการจัดอาหาร แต่งจาน
 • ดูแลของสด อยู่หน้าเตา
 • ทำความสะอาด

18-Sep-17

 

Applied
 • เตรียมของ บริการลูกค้า ทำความสะอาด
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20ปี ขึ้นไป
 • มีใจรักการบริการ

18-Sep-17

 

Applied
 • เตรียมเตา บริการลูกค้า
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20ปี ขึ้นไป
 • มีใจรักการบริการ

18-Sep-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ ตรงต่อเวลา
 • ตรวจสอบวัตถุดิบให้ตรงตามรายการที่สั่งซื้อ

18-Sep-17

 

Applied
 • เตรียมวัตถุดิบในการปรุงอาหาร ทำอาหาร ได้
 • เพศชาย อายุ 25 ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง,มีความเชื่อมั่นในตัวเอง

18-Sep-17

 

Applied
 • บริการลูกค้า เสริฟอาหาร
 • มีใจรักการบริการ มีความซื่อสัตย์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

18-Sep-17

 

Applied
 • เตรียมของ ทำความสะอาด
 • ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักการบริการ มีความซื่อสัตย์

18-Sep-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 23 ถึง 30 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

17-Sep-17

 

Applied
 • At least 2 years experiences in position applied
 • Leadership and interpersonal Skills
 • Creative and opened-mind

17-Sep-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 30 ถึง 40 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

17-Sep-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 27 ถึง 40 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

17-Sep-17

 

Applied
 • พนักงานเสริฟ
 • เสริฟอาหาร เครื่องดิ่ม
 • ทำงานร้านอาหารอิตาเลี่ยน

15-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 22 ถึง 30 ปี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบในงาน

15-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 25 ถึง 45 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

15-Sep-17

 

Applied
 • บริหารจัดการแผนกครัวร้อน
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง

14-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย

14-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ปวช. / มัธยมศึกษาตอนปลาย

14-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 28 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง

14-Sep-17

 

Applied
 • ดูแลทำความสะอาดภายในร้าน
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีใจรักงานบริการ เป็นคนชอบดื่มกาแฟ

14-Sep-17

 

Applied
 • ดูแลทำความสะอาดภายในร้าน
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีใจรักงานบริการ เป็นคนชอบดื่มกาแฟ

14-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.