• สาขาบัญชี/กฎหมาย
  • จัดทำกลยุทธ์ด้านบัญชีและการเงิน
  • จัดทำกลยุทธ์บริหารจัดการกระบวนการจัดทำนิติกรรม

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?