• รายได้ เวลา ความก้าวหน้ากำหนดได้
 • มีแผนรับรองรายได้ที่ชัดเจน
 • รับโบนัสทุกไตรมาส และโบนัสสิ้นปี

5 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Multinational Company
 • Challenging Career Aspects
 • Attractive Growth Prospects

5 hours ago

 

Applied
 • Provide Direction/Investment Decisions to C- Level
 • Setting of Strategic Asset Allocation Targets
 • Asset Liabilities Management, Solvency, RBC, CAR

16-Nov-19

 

Applied
 • Prepare financial and business performance report
 • Conduct in-dept financial analysis
 • Assist with annual budget

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Unsecured Lending
 • Lending Product
 • Personal Loan

15-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Investment Consultant/ Financial Advisor
 • มี IC Complex 1 หรือ IC Complex 2
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปีเริ่มต้น 10 วัน

15-Nov-19

 

Applied
 • Male or Female age between 30 - 45 year old
 • 3-5 years working experience
 • Excellent Communication Skills (English&Thai)

15-Nov-19

 

Applied
 • Investment Banking
 • Private Equity
 • Investment Manager

15-Nov-19

THB90k - 160k /month

Applied
 • รู้เกี่ยวกับการนำบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • มีความรู้และความเข้าใจในระบบ ERP/ORACLE
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

15-Nov-19

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Excellent English and Chinese communication skills
 • Handle all customer concerns or complaints
 • Negotiate payment plans and analyze the situation

15-Nov-19

 

Applied
 • Competitive Salary + Fixed Bonus
 • At least 1-2 years experience in related field
 • Excellent Communication Skills (English&Thai)

15-Nov-19

 

Applied
 • Leasing
 • Financial and Planning
 • Near BTS Line

15-Nov-19

Base salary + high commission

Applied
 • Financial Analysis
 • Budgeting & Forecast
 • Management Report

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Cyber Security Architect
 • Cyber Security Technical Background
 • Hacking, Penetration Testing

14-Nov-19

 

Applied
 • Assistant Finance Manager
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน
 • accounting, finance, business administration

14-Nov-19

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Multinational Company
 • Fast-growing career path
 • Center Bangkok Location

14-Nov-19

 

Applied
 • รายได้ เวลา ความก้าวหน้ากำหนดได้
 • มีแผนรับรองรายได้ที่ชัดเจน
 • รับโบนัสทุกไตรมาส และโบนัสสิ้นปี

14-Nov-19

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree
 • At least 5 years working experiences
 • Good team player and interpersonal skills

14-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

14-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

14-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
 • คำนวณและให้คำแนะนำลูกค้า

14-Nov-19

 

Applied
 • 10 years experience in audit functions
 • Direct experience in financial service field
 • Good command of English

14-Nov-19

 

Applied
 • Strong Analytical Skills
 • Risk Model
 • Detail-Oriented

13-Nov-19

THB55k - 90k /month

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC)

13-Nov-19

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC)

13-Nov-19

 

Applied
 • Consumer Banking
 • Financial Services
 • MIS Report

13-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Giving Financial Knowledge and Products to People.
 • By Technology Working on IPAD, Office is anywhere.
 • New Gen enjoy Working with High Income and Rewards

13-Nov-19

 

Applied
 • Understand full loop of accounting
 • Financial Reporting
 • Analyzing P&L and business overview

13-Nov-19

 

Applied
 • รายได้ เวลา ความก้าวหน้ากำหนดได้
 • มีแผนรับรองรายได้ที่ชัดเจน
 • รับโบนัสทุกไตรมาส และโบนัสสิ้นปี

12-Nov-19

Base salary + high commission

Applied
 • Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk
 • Risk Management in Banking Industry
 • Fluent command of English is a must

12-Nov-19

 

Applied
 • Investment Associate Director (Real Estate)
 • investment opportunities, market and deal research
 • run financial models, due diligence,IB background

12-Nov-19

 

Applied
 • Financial Analysis, Financial Planning, property
 • Corporate finance
 • Budget

12-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์
 • มีความละเอียดรอบคอบ

11-Nov-19

 

Applied
 • มีใบอนุญาต IC Complex, Life/Non Life
 • มีบุคลลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี

11-Nov-19

 

Applied
 • Single License
 • ปริญญาตรี สาขา บริหาร การจัดการธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี เกี่ยวกับการเงินการธนาคา่ร

11-Nov-19

 

Applied
 • University degree in Business and Finance
 • 3+ years experiences in international company
 • Excellent verbal and written English and Thai

11-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in related field
 • 3-5 years of experiences in corporate banking
 • Excellent command English

11-Nov-19

 

Applied
 • Bachelor or Master's degree in related field
 • 10 years of experiences in corporate banking
 • Proven track record of trade finance experience

11-Nov-19

 

Applied
 • 5+ years of exp in collection from loan, leasing
 • Knowledge in banking / financial industries
 • Managerial exp. is required

11-Nov-19

 

Applied
 • FP&A experience from Banking industry is a plus
 • High accountability with strong analytical skill
 • Good remuneration package in BTS Ploenchit Area

11-Nov-19

 

Applied
 • Working with one of the global leading enterprise
 • Excellent career path and total benefits provided
 • Regional and Global Scopes and Exposures

11-Nov-19

Above THB160k /month (includes high commission)

Applied
 • Minimum 2 Years of relevant sales /banking
 • Result oriented, Self-motivated
 • Provide daily MIS report as required by supervisor

11-Nov-19

 

Applied
 • ธนาคาร, การตลาด, บริหารทีมงานยอดขาย
 • เงินฝาก กองทุน และสินเชื่อ, Branch Manager, Manage
 • Single license, ใบอนุญาตหน้าประกันชีวิต, วินาศภัย

11-Nov-19

 

Applied
 • To Build and develop relationship
 • Highly professional customer service
 • To expand customer base

11-Nov-19

 

Applied
 • Bachelor degree with not over 38 years old
 • At least 5 years experiences in Financial market
 • Identify potential customer in line with bank

11-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Multinational Company
 • Challenging Career Aspects
 • Attractive Growth Prospects

08-Nov-19

 

Applied
 • remittance
 • outward
 • money transfer

08-Nov-19

 

Applied
 • 10 years in Banking, Finance
 • Strong knowledge in data source
 • Business Performance Management

08-Nov-19

 

Applied
 • 7 years solid of accounting experience
 • Knowledge in Accounting Standard or Auditor
 • experience in the insurance industry

07-Nov-19

 

Applied