• เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน
 • มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์งานธนาคาร
 • มีใบอนุญาตผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุน
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต และประกันวินาศภัย

15-Aug-19

 

Applied
 • Degree in Accounting, Finance, or Marketing
 • 4 years direct experience in lending or related
 • Lending and financial statement knowledge

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Willing to work flexible location and upcountry
 • Conduct sales volume
 • Response to dealers’ network with supporting

13-Aug-19

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting, Finance
 • Monitor the accuracy of banking transaction
 • Positive Thinking Attitude

13-Aug-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • มีประสบการณ์งานธนาคาร
 • มีใบอนุญาตผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุน
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต และประกันวินาศภัย

13-Aug-19

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 36 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

13-Aug-19

Salary negotiable

Applied