• ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
  • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
  • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

07-Nov-19

Salary negotiable

Applied
  • BA in Accouting
  • 3 yrs experience Accounting
  • Good comman English

07-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?