• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี บัญชีการเงิน
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป
  • ใช้คอมพิวเตอร์ Mcs.Office. / โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.