• เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์การบัญชี หรือ การเงิน ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

11 hours ago

THB10k - 16k /month

Applied
 • เพศหญิง
 • การศึกษาม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี

11 hours ago

THB10k - 13k /month

Applied
 • หญิง อายุ 25 ถึง 28 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีความขยัน

22 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย บัญชี/ การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน อย่างน้อย 1 ปี

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 22 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีประสบการณ์ด้านงานแคชเชียร์ งานการเงินอย่างน้อย 1

20-Sep-17

 

Applied
 • Financial reports & forecasts
 • Accounting experience in service industry
 • English speaking

19-Sep-17

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.