• วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี/โทร สาขาการเงิน,บัญชี
  • ประสบการณ์: 0 - 2 ปีขึ้นไปในสายงาน
  • ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel, word และ SAP

15-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.