• เพศชาย / หญิง อายุ 26-35 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี / ป.โท สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการเงิน 3-5 ปี

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 42 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี / ป.โท สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการเงิน 7-10 ปี

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Results-Oriented
 • Experience in Financial industry
 • Financial Services

16 hours ago

 

Applied
 • Investment Consultant/ Financial Advisor
 • มี IC Complex 1 หรือ IC Complex 2
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปีเริ่มต้น 10 วัน

14-Aug-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Credit & Collection
 • Financial and Leasing Service business
 • Location: Jatujak, Phaholyothin, Ladpraow

14-Aug-20

 

Applied
 • ได้รับโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเป็นทีม
 • มีแผนรองรับรายได้ 12เดือน
 • ผ่านการคัดเลือกรับ Ipad เป็นเครื่องมือในการทำงาน

14-Aug-20

THB25k - 55k /month (includes high commission)

Applied
 • Giving Financial Knowledge and Products to People.
 • By Technology Working on IPAD, Office is anywhere.
 • New Gen enjoy Working with High Income and Rewards

14-Aug-20

 

Applied
 • Giving Financial Knowledge and Products to People.
 • By Technology Working on IPAD, Office is anywhere.
 • New Gen enjoy Working with High Income and Rewards

14-Aug-20

 

Applied
 • Unsecured Lending
 • Lending Product
 • Personal Loan

14-Aug-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC)

13-Aug-20

 

Applied
 • 8 years experience in finance and investment
 • Manage fixed income portfolio
 • Foreign investment portfolio

13-Aug-20

 

Applied
 • Personal Loan Experience
 • Telesales & Direct Sales
 • English Communication

13-Aug-20

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

13-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • 10+ years of exp. in treasury operations
 • Background from financial services is a plus
 • Good command in English

13-Aug-20

 

Applied
 • บัญชี หรือ Auditor อย่างน้อย 10 ปี ธุรกิจ Leasing
 • ปิดบัญชีรายเดือน และจัดทำงบทดลองรายเดือน
 • จัดทำรายงายทางบัญชี ผลประกอบการ รายงานอื่นๆ

13-Aug-20

 

Applied
 • Minimum 5 years of relevant work experience
 • Bachelor’s degree or higher
 • Excellent communication

13-Aug-20

 

Applied
 • 10 years experience in Accounting and Finance
 • MNC and service/trading business.
 • 5 years’ experience in Financial Reporting

13-Aug-20

 

Applied
 • Sales, business development, marketing
 • Thai, English language
 • Forex, CFD, brokerage

12-Aug-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน

12-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • 10 years experience in audit functions
 • Direct experience in financial service field
 • Good command of English

12-Aug-20

 

Applied
 • BoT, AMLO
 • Develop and manage new payment
 • payment services

11-Aug-20

 

Applied
 • Strategic Finance
 • Project Finance
 • Finance Manager

11-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Assess Credit Line Application
 • 1-2 years experience in Credit Analyst
 • Fluent in English

11-Aug-20

THB20k - 25k /month

Applied
 • Credit
 • Finance
 • Risk Management

11-Aug-20

 

Applied
 • Age between 27 - 38 years old
 • 3+yrs in Banking Treasury, Foreign Exchange Market
 • Holding Treasury Certificates is advantage

10-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Finance, Economics
 • 1+yrs exp in relationship management role
 • Excellent command in English

09-Aug-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • Revenue,Budgeting, Financial Analysis
 • Business Plan Analysis and Numeric Skills
 • Knowledge in Financial Service Budget Concept

07-Aug-20

 

Applied
 • Analytical minded
 • securities Processing
 • strong interpersonal

03-Aug-20

 

Applied
 • Corporate finance/Lease, Accounting, Treasury Exp.
 • Business level - English/Japanese language
 • Preferred exp from finance service/lease/Loan/Bank

30-Jul-20

Salary negotiable

Applied