• ได้รับโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเป็นทีม
 • มีแผนรองรับรายได้ 12เดือน
 • ผ่านการคัดเลือกรับ Ipad เป็นเครื่องมือในการทำงาน

1 hour ago

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Investment Consultant/ Financial Advisor
 • มี IC Complex 1 หรือ IC Complex 2
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปีเริ่มต้น 10 วัน

2 hours ago

 

Applied
 • Financial Analyst
 • Accounting
 • financial report

4 hours ago

 

Applied
 • Financial Analyst
 • Finance Controller
 • financial report

5 hours ago

 

Applied
 • Giving Financial Knowledge and Products to People.
 • By Technology Working on IPAD, Office is anywhere.
 • New Gen enjoy Working with High Income and Rewards

8 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • FP&A experience from Banking industry is a plus
 • High accountability with strong analytical skill
 • Good remuneration package in BTS Ploenchit Area

10 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด เศรษฐศาสตร์
 • ผ่านการอบรมได้รับ single license และ derivative
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

14 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี (TOEIC 700)
 • บริหารงานกลยุทธ์การสื่อสารของสถาบันวิจัยฯ

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Financial Contraller
 • Finance
 • Financial controller Manager

14 hours ago

 

Applied
 • Education background in Accounting
 • Advisory services in Accounting & Reporting Risk
 • Experience 3-5 years advisory service in Banking

14 hours ago

 

Applied
 • Revenue,Budgeting, Financial Analysis
 • Business Plan Analysis and Numeric Skills
 • Knowledge in Financial Service Budget Concept

14 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาบัญชี
 • ทำงาน 5 วัน
 • ผู้ตรวจสอบบัญชี

15 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Experiences in Financial Planning & Analysis
 • Experiences in Financial Services
 • Business Performance, FTP, Financial Reporting

15 hours ago

 

Applied
 • Experiences in Procurement in MNC
 • Good Negotiation skill & Analytical skil
 • Experiences in Purchasing process, vendor mgt

15 hours ago

 

Applied
 • Branch Operational Control
 • Internal Audit
 • CIA is preferred

15 hours ago

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • การเงิน
 • ที่ปรึกษาการเงิน
 • สินเชื่อ , ภาษี

15 hours ago

 

Applied
 • Accounting and Tax daily operations
 • Prepare management report as agreed timeline
 • Adhere to proper accounting methods, policies

15 hours ago

 

Applied
 • financial analysis
 • Analyzing current and past financial data
 • financial analysis

15 hours ago

 

Applied
 • Minimum 10 years of experience.
 • Experience in property management.
 • Good command of English.

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี การเงิน
 • ติดตามทวงหนี้และเร่งรัดลูกค้าที่มีหนี้ชำระเกิน
 • ส่งใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จ

15 hours ago

 

Applied
 • 10 years working experience
 • Experience with Big 4 accounting firm
 • Good English communication skills

15 hours ago

 

Applied
 • ศึกษา วิเคราะห์ การกำกับดูแลของ ธปท. กลต. คปภ.
 • มีประสบการณ์ตรงทางด้าน Compliance อย่างน้อย 5-10ปี
 • มีความรู้Compliance,บริหารความเสี่ยง,ความรู้กฎหมาย

06-Jul-20

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขา บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี
 • ละเอียดรอบคอบ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • สามารถในการใช้ MS. Office, MS.Excel

06-Jul-20

 

Applied
 • Exp. in Investor Relations/ Finance/ Marketing
 • Good communication, interpersonal skills
 • Service-minded, dynamic, mature and self-motivated

06-Jul-20

 

Applied
 • ติดตามทวงหนี้และเร่งรัดลูกค้าที่มีหนี้ชำระเกิน
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ การจัดการบัญชีหรือการเงิน
 • ส่งใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จ

06-Jul-20

 

Applied
 • Oversea finance officer
 • เงินต่างประเทศ
 • L/C,TT

06-Jul-20

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ติดตามทวงหนี้และเร่งรัดลูกค้าที่มีหนี้ชำระเกิน
 • บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี หรือ การเงิน
 • ส่งใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จ

06-Jul-20

 

Applied
 • Advanced degree in accounting and finance.
 • several years of experience in a finance role
 • leadership skills and experience.

06-Jul-20

 

Applied
 • ติดตามทวงหนี้และเร่งรัดลูกค้าที่มีหนี้ชำระเกิน
 • บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี หรือ การเงิน
 • ส่งใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จ

06-Jul-20

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Finance, Accounting
 • Previous billing/financial operational experience
 • Min 0-2 yrs experience in financial institutions

06-Jul-20

 

Applied
 • Accounting with CPD license
 • 15 years of working experience
 • experience in SAP System

05-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน

05-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ติดตามทวงหนี้และเร่งรัดลูกค้าที่มีหนี้ชำระเกิน
 • บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี หรือ การเงิน
 • ส่งใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จ

05-Jul-20

 

Applied
 • ติดตามทวงหนี้และเร่งรัดลูกค้าที่มีหนี้ชำระเกิน
 • บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี หรือ การเงิน
 • ส่งใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จ

05-Jul-20

 

Applied
 • ติดตามทวงหนี้และเร่งรัดลูกค้าที่มีหนี้ชำระเกิน
 • บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี หรือ การเงิน
 • ส่งใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จ

05-Jul-20

 

Applied
 • ติดตามทวงหนี้และเร่งรัดลูกค้าที่มีหนี้ชำระเกิน
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ การจัดการบัญชีหรือการเงิน
 • ส่งใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จ

05-Jul-20

 

Applied
 • Bachelor Degree in business or related
 • Process cheques advance
 • Process payment & oversea trip allowance

05-Jul-20

 

Applied
 • ติดตามทวงหนี้และเร่งรัดลูกค้าที่มีหนี้ชำระเกิน
 • บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี หรือ การเงิน
 • ส่งใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จ

05-Jul-20

 

Applied
 • Develop, execute and manage commercial strategy
 • Agree target market selection and customers
 • Define and develop a service-based sales culture

04-Jul-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขา บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี
 • ละเอียดรอบคอบ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • สามารถในการใช้ MS. Office, MS.Excel

04-Jul-20

 

Applied
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 7 ปี
 • เดินทางสะดวก ติดสถานี BTS เพลินจิต และ MRT

03-Jul-20

 

Applied
 • 4+ yrs exp. in retail banking, personal deposit
 • Have an outstanding network of customer base
 • Proven record in managing business relationship

03-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Manage AML related systems, UAT, Testing
 • Good knowledge of IT, AML Compliance
 • Manage QA on AML teams

03-Jul-20

 

Applied
 • Conduct Enterprise Risk Management(ERM) activities
 • Monitor Key Risk status and Key Risk Indicators.
 • Implement Business Continuity Management Policy.

03-Jul-20

 

Applied
 • Thai, Male/Female, age not over 26 years old
 • 1-3 years exp. in Credit risk @ BTS Chongnonsri
 • Fluent in English (TOEIC 750 UP)

03-Jul-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC)

03-Jul-20

 

Applied