• Degree in Finance or Accounting.
  • 7-10 yrs of which 2 years as finance head in MNC
  • Understanding internal controls and business risk

23 hours ago

 

Applied
  • จบวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไปด้านระบบบัญชี, ภาษี, ปิดงบ
  • ทักษะทางการทำบัญชี

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied

Finance Manager

Kingfisher Holdings Ltd.

Bangkok Area - Samutsakorn

  • ควมคุมดูแล การดำเนินการบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสด
  • จัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนเรื่องของการระดมทุน
  • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน)

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.