• การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา International Logistic
  • มีประสบการณ์ทางด้าน IMPORT - EXPORT
  • มีประสบการณ์ 19 ทวิ อย่างน้อย 2 ปี

07-Aug-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?