• ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ ด้านการขายและการตลาด
  • ประสบการณ์การทำงานขายอย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถเดินทางต่างประเทศได้

13-Aug-19

 

Applied
  • 5 years’ experience in export sales.
  • Bachelor’s degree in a related field.
  • Excellent English language skills.

13-Aug-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?