Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 56 jobs
  Elective Marketing Company Limited's banner
  Elective Marketing Company Limited's logo
  Wattana
  • โอกาสในความก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพ
  • งานไม่ซ้ำซากจำเจและ Routine
  • งานดี กิจกรรมแน่น ไม่น่าเบื่อ
  Elective Marketing Co.,Ltd/บริษัท อิเล็กทีฟ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด's banner
  Elective Marketing Co.,Ltd/บริษัท อิเล็กทีฟ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด's logo

  Sales and Marketing Representative/เจ้าหน้าที่การขายและการตลาด

  Elective Marketing Co.,Ltd/บริษัท อิเล็กทีฟ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
  WattanaBase salary + high commission
  • เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานนอกสถานที่
  • เน้นการประชาสัมพันธ์และการขาย
  • ชอบการเรียนรู้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  Elective Marketing Co.,Ltd/บริษัท อิเล็กทีฟ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด's banner
  Elective Marketing Co.,Ltd/บริษัท อิเล็กทีฟ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด's logo

  Sales and Marketing Representative/เจ้าหน้าที่การขายและการตลาด

  Elective Marketing Co.,Ltd/บริษัท อิเล็กทีฟ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
  WattanaBase salary + high commission
  • เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานนอกสถานที่
  • เน้นการประชาสัมพันธ์และการขาย
  • ชอบการเรียนรู้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  Emanate International Co.,ltd/บริษัท อิมาเนท อินเตอร์เนชั่นนอล's banner
  Emanate International Co.,ltd/บริษัท อิมาเนท อินเตอร์เนชั่นนอล's logo

  Sales & Event Representative/เจ้าหน้าที่การขายประจำอีเว้นท์

  Emanate International Co.,ltd/บริษัท อิมาเนท อินเตอร์เนชั่นนอล
  WattanaTHB 16K - 25K /month (includes high commission)
  • วุฒิการศึกษาอนุปริญญาหรือปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์
  • มีทริปท่องเที่ยวประจำปี
  Emanate International Co.,ltd's banner
  Emanate International Co.,ltd's logo

  Sales and Event Marketing (Cosmetics)

  Emanate International Co.,ltd
  WattanaTHB 16K - 25K /month (includes high commission)
  • เป็นตัวแทนของผู้ว่าจ้างในการติดต่อประชาสัมพันธ์
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์
  • โบนัสพิเศษต่างๆ (รายเดือน/รายไตรมาส)
  Emanate International Co.,ltd/บริษัทอิมาเนท อินเตอร์เนชั่นนอล's banner
  Emanate International Co.,ltd/บริษัทอิมาเนท อินเตอร์เนชั่นนอล's logo

  Event Sales and Marketing/เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด

  Emanate International Co.,ltd/บริษัทอิมาเนท อินเตอร์เนชั่นนอล
  WattanaTHB 16K - 25K /month (includes high commission)
  • เป็นตัวแทนของผู้ว่าจ้างในการติดต่อประชาสัมพันธ์
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์
  • โบนัสพิเศษต่างๆ (รายเดือน/รายไตรมาส)
  Fusion Marketing Co., Ltd.'s banner
  Fusion Marketing Co., Ltd.'s logo

  Sales and Marketing Executive

  Fusion Marketing Co., Ltd.
  BangkokTHB 20K - 35K /month
  • วุฒิปริญญาตรี เปิดรับพิจารณาทุกสาขา
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่หรือผู้ไม่มีประสบการณ์
  • ชอบทำงานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดี รับแรงกดดันได้
  Fusion Marketing Co., Ltd.'s banner
  Fusion Marketing Co., Ltd.'s logo

  Sales and Marketing Executive

  Fusion Marketing Co., Ltd.
  BangkokTHB 20K - 35K /month
  • วุฒิปริญญาตรี เปิดรับพิจารณาทุกสาขา
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่หรือผู้ไม่มีประสบการณ์
  • ชอบทำงานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดี รับแรงกดดันได้
  Eternal Group Co., Ltd.'s logo
  WattanaTHB 20K - 25K /month (includes high commission)
  • โอกาสก้าวหน้าในสายงาน
  • โอกาสในการเรียนรู้งานด้านการจัดการและการบริหาร
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  Eternal Group Co., Ltd's logo
  WattanaBase salary + high commission
  • ชอบความท้าทาย
  • ชอบพบปะผู้คน มีความกระตือรือร้น
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  Fusion Marketing Co., Ltd.'s banner
  Fusion Marketing Co., Ltd.'s logo

  Sales and Marketing Executive

  Fusion Marketing Co., Ltd.
  BangkokTHB 20K - 35K /month
  • วุฒิปริญญาตรี เปิดรับพิจารณาทุกสาขา
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่หรือผู้ไม่มีประสบการณ์
  • ชอบทำงานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดี รับแรงกดดันได้
  Elective Marketing Company Limited's banner
  Elective Marketing Company Limited's logo
  Wattana
  • โอกาสในความก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพ
  • งานไม่ซ้ำซากจำเจและ Routine
  • งานดี กิจกรรมแน่น ไม่น่าเบื่อ
  Fusion Marketing Co., Ltd.'s banner
  Fusion Marketing Co., Ltd.'s logo

  Sales and Marketing Executive

  Fusion Marketing Co., Ltd.
  BangkokTHB 20K - 35K /month
  • วุฒิปริญญาตรี เปิดรับพิจารณาทุกสาขา
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่หรือผู้ไม่มีประสบการณ์
  • ชอบทำงานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดี รับแรงกดดันได้
  Eternal Group Co., Ltd.'s logo
  WattanaTHB 20K - 25K /month (includes high commission)
  • โอกาสก้าวหน้าในสายงาน
  • โอกาสในการเรียนรู้งานด้านการจัดการและการบริหาร
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  Fusion Marketing Co., Ltd.'s banner
  Fusion Marketing Co., Ltd.'s logo

  Sales and Marketing Executive

  Fusion Marketing Co., Ltd.
  BangkokTHB 20K - 35K /month
  • วุฒิปริญญาตรี เปิดรับพิจารณาทุกสาขา
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่หรือผู้ไม่มีประสบการณ์
  • ชอบทำงานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดี รับแรงกดดันได้
  Fusion Marketing Co., Ltd.'s banner
  Fusion Marketing Co., Ltd.'s logo

  Sales and Marketing Executive

  Fusion Marketing Co., Ltd.
  BangkokTHB 20K - 35K /month
  • วุฒิปริญญาตรี เปิดรับพิจารณาทุกสาขา
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่หรือผู้ไม่มีประสบการณ์
  • ชอบทำงานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดี รับแรงกดดันได้
  Elective Marketing Company Limited's banner
  Elective Marketing Company Limited's logo
  Wattana
  • โอกาสในความก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพ
  • งานไม่ซ้ำซากจำเจและ Routine
  • งานดี กิจกรรมแน่น ไม่น่าเบื่อ
  MEDIATOR CO., LTD./บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด's banner
  MEDIATOR CO., LTD./บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด's logo

  Project Manager (Event & Business Matching)/ผู้จัดการโครงการ

  MEDIATOR CO., LTD./บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด
  WattanaTHB 35K - 55K /month
  • มีทักษะการบริหารงานโครงการได้ดี
  • มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  • มีความเข้าใจในวัฒนธรรมการทำงานของคนญี่ปุ่น
  Elective Marketing Co.,Ltd/บริษัท อิเล็กทีฟ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด's banner
  Elective Marketing Co.,Ltd/บริษัท อิเล็กทีฟ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด's logo

  Sales and Marketing Representative/เจ้าหน้าที่การขายและการตลาด

  Elective Marketing Co.,Ltd/บริษัท อิเล็กทีฟ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
  WattanaBase salary + high commission
  • เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานนอกสถานที่
  • เน้นการประชาสัมพันธ์และการขาย
  • ชอบการเรียนรู้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  Elective Marketing Co.,Ltd/บริษัท อิเล็กทีฟ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด's banner
  Elective Marketing Co.,Ltd/บริษัท อิเล็กทีฟ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด's logo

  Sales and Marketing Representative/เจ้าหน้าที่การขายและการตลาด

  Elective Marketing Co.,Ltd/บริษัท อิเล็กทีฟ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
  WattanaBase salary + high commission
  • เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานนอกสถานที่
  • เน้นการประชาสัมพันธ์และการขาย
  • ชอบการเรียนรู้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  Next