• สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • ติดตามยอดขายและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน
 • การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ

29 mins ago

 

Applied
 • Engineer Marketing
 • Technology Communication Marketing
 • Marketing Strategies

20-May-20

 

Applied
 • รักการขายและการตลาด ชอบพูดคุย เข้ากับคนอื่นได้ง่าย
 • ชอบทำงานนอกสถานที่ รักความท้าทายและสนุกกับการทำงาน
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่ และผู้ไม่มีประสบการณ์

20-May-20

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in marketing
 • 8-10 years experienced in marketing, planning
 • Good English communication

19-May-20

 

Applied
 • Experienced in trade marketing 1 year
 • Good command in English
 • Good negotiation skill, time management

19-May-20

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Coordinating Japanese content licensing business
 • Experience in licensing or marketing is preferable
 • Creative thinking and presentation skills

19-May-20

 

Applied