• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2ปีด้านธุรกิจค้าปลีก
  • สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

27-Oct-20

Base salary + high commission

Applied
  • 1 ys in sales/marketing in OTC Channel
  • Product presentation,maintain customer relations
  • Experience in Consumer Healthcare/OTC/Drugstore

26-Oct-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?