• ปริญญาตรี -โท สาขาการตลาด, การบริหาร- จัดการ
  • ดูแลและจัดการกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นของลูกค้า
  • มีพาหนะเป็นของตนเอง

23-Aug-17

 

Applied
  • Lead marketing team to ensure achievement
  • Driving market share growth
  • Strong leadership experience

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.