• เพศชายหญิง อายุ 26-30 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด นิเทศศาสตร์
  • มีทักษะที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

17-Aug-17

 

Applied
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด / การขาย
  • มีความรู้และสามารถทางด้านการขาย การตลาด

16-Aug-17

 

Applied
  • Conduct visit tours
  • Promotion and business development recommendation
  • Effective communication, presentation, negotiation

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.