Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 118 jobs
  Elective Marketing Company Limited's banner
  Elective Marketing Company Limited's logo
  Wattana
  • โอกาสในความก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพ
  • งานไม่ซ้ำซากจำเจและ Routine
  • งานดี กิจกรรมแน่น ไม่น่าเบื่อ
  Elective Marketing Co.,Ltd's banner
  Elective Marketing Co.,Ltd's logo
  Wattana
  • เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานนอกสถานที่
  • เน้นการประชาสัมพันธ์และการขาย
  • ชอบการเรียนรู้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  Eternal Group Co., Ltd's logo
  Wattana
  • ชอบความท้าทาย
  • ชอบพบปะผู้คน มีความกระตือรือร้น
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  Emanate International Co.,ltd's banner
  Emanate International Co.,ltd's logo

  Sales and Event Marketing

  Emanate International Co.,ltd
  WattanaTHB 16K - 25K /month
  • ชอบการทำงานนอกสถานที่ 80% และมีความกระตือรือร้น
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือไม่มีประสบการณ์ทำงาน
  • โบนัสพิเศษต่างๆ (รายเดือน/รายไตรมาส)
  Emanate International Co.,ltd's banner
  Emanate International Co.,ltd's logo

  Sales and Event Marketing

  Emanate International Co.,ltd
  WattanaTHB 16K - 25K /month
  • ชอบการทำงานนอกสถานที่ 80% และมีความกระตือรือร้น
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือไม่มีประสบการณ์ทำงาน
  • โบนัสพิเศษต่างๆ (รายเดือน/รายไตรมาส)
  INCEPTION MARKETING GROUP CO,.LTD's banner
  INCEPTION MARKETING GROUP CO,.LTD's logo
  PhayathaiTHB 20K - 35K /month
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ และผู้ไม่มีประสบการณ์งานขาย
  • มองการเติบโต และพัฒนาตนเอง
  • รักงานขาย
  Elective Marketing Company Limited's banner
  Elective Marketing Company Limited's logo
  Wattana
  • โอกาสในความก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพ
  • งานไม่ซ้ำซากจำเจและ Routine
  • งานดี กิจกรรมแน่น ไม่น่าเบื่อ
  Elective Marketing Company Limited's banner
  Elective Marketing Company Limited's logo
  Wattana
  • โอกาสในความก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพ
  • งานไม่ซ้ำซากจำเจและ Routine
  • งานดี กิจกรรมแน่น ไม่น่าเบื่อ
  New Media X Co., Ltd.'s banner
  New Media X Co., Ltd.'s logo
  KlongtoeyTHB 16K - 25K /month
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านการตลาดหรือเลขานุการ
  • มีความสนใจด้านไอที ธุรกิจออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น, โบนัสตามผลงาน และอื่นๆ
  Emanate International Co.,ltd's banner
  Emanate International Co.,ltd's logo

  Sales and Event Marketing

  Emanate International Co.,ltd
  WattanaTHB 20K - 25K /month
  • ชอบการทำงานนอกสถานที่ 80% และมีความกระตือรือร้น
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือไม่มีประสบการณ์ทำงาน
  • โบนัสพิเศษต่างๆ (รายเดือน/รายไตรมาส)
  Elective Marketing Co.,Ltd's banner
  Elective Marketing Co.,Ltd's logo
  Wattana
  • เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานนอกสถานที่
  • เน้นการประชาสัมพันธ์และการขาย
  • ชอบการเรียนรู้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  Eternal Group Co., Ltd's logo
  Wattana
  • ชอบความท้าทาย
  • ชอบพบปะผู้คน มีความกระตือรือร้น
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  Eternal Group Co., Ltd's logo
  Wattana
  • ชอบความท้าทาย
  • ชอบพบปะผู้คน มีความกระตือรือร้น
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  Elective Marketing Company Limited's banner
  Elective Marketing Company Limited's logo
  Wattana
  • โอกาสในความก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพ
  • งานไม่ซ้ำซากจำเจและ Routine
  • งานดี กิจกรรมแน่น ไม่น่าเบื่อ
  Emanate International Co.,ltd's banner
  Emanate International Co.,ltd's logo
  WattanaTHB 16K - 25K /month
  • เป็นตัวแทนของผู้ว่าจ้างในการติดต่อประชาสัมพันธ์
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์
  • โบนัสพิเศษต่างๆ (รายเดือน/รายไตรมาส)
  INCEPTION MARKETING GROUP CO,.LTD's banner
  INCEPTION MARKETING GROUP CO,.LTD's logo
  PhayathaiTHB 20K - 35K /month
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ และผู้ไม่มีประสบการณ์งานขาย
  • มองการเติบโต และพัฒนาตนเอง
  • รักงานขาย
  Elective Marketing Co.,Ltd's banner
  Elective Marketing Co.,Ltd's logo
  Wattana
  • เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานนอกสถานที่
  • เน้นการประชาสัมพันธ์และการขาย
  • ชอบการเรียนรู้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  Elective Marketing Co.,Ltd's banner
  Elective Marketing Co.,Ltd's logo
  Wattana
  • เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานนอกสถานที่
  • เน้นการประชาสัมพันธ์และการขาย
  • ชอบการเรียนรู้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  Elective Marketing Co.,Ltd's banner
  Elective Marketing Co.,Ltd's logo
  Wattana
  • เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานนอกสถานที่
  • เน้นการประชาสัมพันธ์และการขาย
  • ชอบการเรียนรู้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  Emanate International Co.,ltd's banner
  Emanate International Co.,ltd's logo

  Sales and Event Marketing (Cosmetics)

  Emanate International Co.,ltd
  WattanaTHB 20K - 25K /month
  • ชอบการทำงานนอกสถานที่ 80% และมีความกระตือรือร้น
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือไม่มีประสบการณ์ทำงาน
  • โบนัสพิเศษต่างๆ (รายเดือน/รายไตรมาส)
  Next