• วิเคราะห์โครงการ โครงสร้างการเงิน และกลยุทธ์ตลาด
 • วางแผนการตลาด จุดขาย และประสานงานกับทีม production
 • พร้อมเดินทางทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

8 hours ago

 

Applied
 • มีความสามารถเป็น MC
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

21 hours ago

 

Applied
 • วางแผนกลยุทธ์และแผนงานด้านการตลาดของธุรกิจ
 • วางแผนการขายและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนการตลาดประจำเดือน

21 hours ago

THB25k - 45k /month

Applied
 • Marketing, Property development,marketing strategy
 • online and offline media, communication, promotion
 • Event, activity, marketing campaign, real estate

22-Aug-19

 

Applied
 • มีความรู้ด้านการตลาด
 • การบริหารจัดการ
 • จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณ

22-Aug-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Minimum of 1 year in relevant experience
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office
 • มีภาวะผู้นำ

21-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • ถ่ายภาพนิ่ง / วีดีโอ ของสินค้า บริการ อีเว้นท์
 • กระตือรือร้น ชื่นชอบโปรโมชั่่น สินค้าใหม่ๆ
 • ทำงานวัน จ.-ส. (ส. 9.00-13.00 น.) เงินเดือน15-30k

21-Aug-19

THB16k - 30k /month

Applied
 • Engage with local communities, key stakeholders
 • Initiate, review, implement value adding CSR progr
 • Building brand image and organize community events

21-Aug-19

 

Applied
 • Analyze channel sell through and promotion results
 • Develop and implement customized channel promotion
 • Create synergy in Marketing data tracking.

21-Aug-19

 

Applied
 • Execute strategic plan for the marketing activity
 • Implementing an online marketing plan
 • Manage PR campaigns, Budget planning

21-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge in Printings, Automotive is a plus
 • Digital marketing, content marketing, social media
 • 1+ yr as AE, or Sales & Marketing

20-Aug-19

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Multinational Company
 • Food & Beverages
 • Attractive Growth Prospects

20-Aug-19

 

Applied
 • 2 years marketing/business development experience
 • Design, preparation and follow-up all eDMs
 • Computer proficiency and Microsoft Office.

19-Aug-19

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any fields
 • Experienced in working more than 1 year
 • Good command of spoken and written English

19-Aug-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการขายและการตลาด5ปี
 • จัดทำแผนงานการตลาดให้กลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบ
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดในกลุ่มลูกค้า HORECA

19-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • marketing communication, online and offline
 • marketing materials, marketing campaign
 • Track and report marketing campaign performance

19-Aug-19

 

Applied
 • ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ไม่จำกัดสาขา)
 • กระตือรือร้น สนุกสนาน ชอบพบปะพูดคุยกับลูกค้า

18-Aug-19

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Marketing Communication
 • Visual Merchandising
 • Online & Offline Marketing

18-Aug-19

 

Applied
 • Trade Promotion, Data Aanalysis
 • Working experience in retail, FMCG business
 • Strong numerical and analytical skills

16-Aug-19

 

Applied
 • Track all the expenses and process payment
 • Prepare and consolidate sales activities budget
 • Responsible for travel arrangements

16-Aug-19

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Marketing.
 • At least 1-year experiences in Marketing
 • Can drive and have driver license.

15-Aug-19

 

Applied
 • Bachelor's or Master's degree in any related field
 • 3 years experience in IT/Electronic business.
 • Good command of English.

14-Aug-19

 

Applied
 • Contract job
 • High salary
 • related to education learning

13-Aug-19

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Sales knowledge of polishing product
 • Good command of English, Chinese is a plus
 • Able to work independently

07-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Account manager
 • pattern design software
 • Garment&Apparel

07-Aug-19

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Market development in field of importing coal
 • 5-7 Experiences in Coal International Business
 • Supporting devices: Phone & Laptop

06-Aug-19

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied