Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 118 jobs
  Media Garden Co., Ltd.'s banner
  Media Garden Co., Ltd.'s logo
  Suanluang
  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ทำงานสนับสนุนการทำงานทั่วไปแก่ผู้บริหาร
  • มีบุคลิกภาพและไหวพริบดี
  Legacy Corp Co., Ltd.'s logo
  YannawaTHB 20K - 25K /month
  • ดูแลประสานงาน และบริหารจัดการด้านงานเอกสารโครงการ
  • ช่วยดำเนินการจัดกิจกรรมตามกำหนดของบริษัทให้สำเร็จ
  • การประสานงาน :ดำเนินการประสานงานทั้งภายในและภายนอก
  Maeruay Snack Food Factory Co., Ltd.'s banner
  Maeruay Snack Food Factory Co., Ltd.'s logo
  Bangkhuntien
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา การตลาด บริหารธุรกิจ
  • มีความละเอียดรอบคอบ ในการทำงานอย่างมีระบบ
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  Elective Marketing Co.,Ltd's banner
  Elective Marketing Co.,Ltd's logo
  Wattana
  • เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานนอกสถานที่
  • เน้นการประชาสัมพันธ์และการขาย
  • ชอบการเรียนรู้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  Elective Marketing Co.,Ltd's banner
  Elective Marketing Co.,Ltd's logo
  Wattana
  • เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานนอกสถานที่
  • เน้นการประชาสัมพันธ์และการขาย
  • ชอบการเรียนรู้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  Legacy Corp Co., Ltd.'s logo
  YannawaTHB 30K - 45K /month
  • การจัดกิจกรรม (Event) : วางแผนการจัดงาน
  • ควบคุม Budget
  • การประสานงาน :ดำเนินการประสานงานทั้งภายในและภายนอก
  INCEPTION MARKETING GROUP CO,.LTD's banner
  INCEPTION MARKETING GROUP CO,.LTD's logo
  PhayathaiTHB 20K - 35K /month
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ และผู้ไม่มีประสบการณ์งานขาย
  • มองการเติบโต และพัฒนาตนเอง
  • รักงานขาย
  SCB PROTECT CO., LTD.'s banner
  SCB PROTECT CO., LTD.'s logo

  Acquisition Activity Staff

  SCB PROTECT CO., LTD.
  Jatuchak
  • ประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมการตลาด
  • มีความรู้ในธุรกิจประกันเป็นอย่างดี
  • สามารถปฏิบัติงานประจำต่างจังหวัดได้
  Next