• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ / การเงิน
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการเงิน 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจตลาดทุน

20 hours ago

 

Applied
 • Career Advancement
 • Challenging Career Aspects
 • Center City Location

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree any fields Finance Sales
 • Forex,stock,securities,baking,ประกันภัย,Broker
 • 5 days working,salary negotiable

04-Jun-20

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Representative of the company, PR Conducting
 • SEC/SET regulations experience
 • Good understand Financial report

03-Jun-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Treasury Specialist
 • Dynamic
 • Good English communication

02-Jun-20

 

Applied
 • Private Fund, investment products, equity
 • RM, Private Banker, Financial Advisor
 • Fostering relationship, IC Complex license, CFP

01-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • bachelor's degree in Accounting, finance or relate
 • 1-5 year experience, SAP, Express, growth mindset
 • problem solving, negotiation ability, teamwork

28-May-20

 

Applied