• เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน
 • ให้คำแนะนำในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
 • ขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Direct experience in SEC or asset management firms
 • Strong knowledge in SEC regulations
 • Good command of English

21-Aug-19

 

Applied
 • 5-7 years experience in corporate finance and IR
 • Strong analytical and communication skills
 • Good command of English

21-Aug-19

 

Applied
 • Strong Financial Models
 • good English
 • work 5 days a week

20-Aug-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Stock,Securities,Forex,FX ,Investment,trading
 • Bachelor's degree any fields Finance Sales
 • 5 days working,salary negotiable

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Good Remuneration with high allowance
 • Worklife balance
 • Advance career opportunity

13-Aug-19

Above THB160k /month

Applied
 • Experienced in IR
 • Dynamics understand SEC rules
 • Background in Finnance, Accounting, Economics

07-Aug-19

 

Applied