• เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน
  • ให้คำแนะนำในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
  • ขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

08-Nov-19

Salary negotiable

Applied
  • Relationships in the investment community
  • Develop & maintain company investor relation
  • Commission SEC & SET Thailand

08-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?