• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน,
  • เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน
  • ให้คำแนะนำในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน

12-Aug-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?