ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Business Services Alliance Co., Ltd.'s banner
  Business Services Alliance Co., Ltd.'s logo

  Environmental Staff

  Business Services Alliance Co., Ltd.
  ระยอง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านสิ่งแวดล้อมและการ
  • พระราชบัญญัติโรงงาน (DIW)
  • ติดฉลากสารเคมีตามมาตรฐานสากล
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s banner
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s logo

  Safety Engineer - Rayong Based, Chemicals Business

  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)
  ระยอง
  • ควบคุมดูแล ทบทวนแก้ไข ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
  • เป็น จป. วิชาชีพ โดยมีบทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย
  • มีประสบการณ์ 2-3 ปีในสายงานด้วยความปลอดภัย