• สาขาการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
  • ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
  • ประสบการณ์ทำงาน 2-4 ปี

20-Sep-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี
  • เป็นผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการต่างๆ

20-Sep-17

 

Applied
  • Able to work independently in the field
  • Possess Thai professional safety officer license
  • Prefer to have experience on ESA or EIA

19-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.