• เพศชาย-หญิง
 • ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • ประสบการณ์ ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female Age 25 years or above
 • Degree in Occupational Health & Industrial Safety.
 • 3 years’ experience or above in occupational

15 hours ago

 

Applied
 • Manage SHE Team
 • At least 5 years' experience in SHE
 • Develop & maintain Safety Regulation

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม

15-Aug-17

 

Applied
 • Thai national, age around 22-30 years old
 • Bachelor degree of Environmental Engineer
 • Knowledge and experience in Environment Field

15-Aug-17

 

Applied
 • Lab Engineer or cementing in Oil & Gas
 • Chemistry, Chemical Engineering or Chemical Scienc
 • Junior Lab Scientist Satthahip

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Maintain Waste water standard for plating
 • Process, control and miantain plating process
 • Control and maintain all plant requirement

11-Aug-17

 

Applied
 • Knowledge of ISO 14001 EMS, OHSAS 18001, ROHS
 • EHS, Safety Engineer, Legal Environment
 • Good command in English

11-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

11-Aug-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

11-Aug-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
 • จัดทำบัญชีรายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
 • สามารถใช้ MS office , Autocad , Solid Work

11-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.