• มีประสบการณ์ทำรายงาน EIA
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • จบปริญญำตรี/ปริญญาโท

23-Oct-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำรายงาน EIA
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • จบปริญญำตรี/ปริญญาโท

23-Oct-20

 

Applied
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 1-2ปี งานขายด้านสิ่งแวดล้อม
 • มีความรับผิดชอบสูง การจัดการแผนงานและเป้าหมายที่ดี
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง

22-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยวิชาชีพ
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัย อย่างน้อย 3-5 ปี

20-Oct-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?