• พัฒนารูปแบบและมาตรฐานงานก่อสร้าง
  • ผ่านงานออกแบบ/วิจัย/ก่อสร้าง ด้านอนุรักษ์พลังงาน
  • มีความสามารถในการออกแบบเชิงประยุกต์

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.