• ปริญญาตรี สาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย
  • ขึ้นทะเบียน จป.วิชาชีพได้
  • ดำเนินการปรับปรุงความปลอดภัยในโรงงาน

8 hours ago

 

Applied
  • Experienced in Product & Process Validation
  • Quality Control
  • โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ค่าทำฟัน

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.