• จัดทำแผนงาน
 • สั่งงานผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งทีมงาน
 • ประสานงานกับเจ้าของโครงการ

5 hours ago

 

Applied
 • จัดทำแผนงาน
 • สั่งงานผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งทีมงาน
 • ประสานงานกับเจ้าของโครงการ

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญาตรี วิศวกรรม ไฟฟ้า หรือ เครื่องกล
 • ประสบการณ์ 0 - 5 ปี ถ้ามีประสบการณ์ด้านการคิดราคา
 • อดทน ขยัน รักที่จะเรียนรู้ มีมนุษย์สัมพันธ์

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญาตรี วิศวกรรม ไฟฟ้า หรือ เครื่องกล
 • ประสบการณ์ 7 ปี มีประสบการณ์ด้านการคิดราคางานได้
 • อดทน ขยัน รักที่จะเรียนรู้ มีมนุษย์สัมพันธ์

5 hours ago

 

Applied
 • Bechelor's Degree Electrical Or Mechanical
 • Able to use AUTO CAD
 • Able to Carry out taking off and produce Bill

5 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล

5 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 ปีขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถใช้โปรแกรม AOTO CAD ได้

5 hours ago

 

Applied
 • จัดสรรค์งบประมาณก่อสร้างของโครงการ
 • ติดตาม และรายงานความคืบหน้าโครงการ
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

5 hours ago

 

Applied
 • Overall responsibility for Thailand office
 • Opportunity to introduce new product portfolio
 • Direct reporting overseas to Regional Head

5 hours ago

THB120k - 160k /month (includes high commission)

Applied
 • Tendering Engineer Job
 • Power and Construction
 • Job in Bangkok, Thailand

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Project Design Engineer
 • Power and Construction
 • Job in Bangkok, Thailand

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years’ experience in project cost control.
 • Able to work in a fast-paced and deadline-driven
 • Fluent in written and spoken English

5 hours ago

 

Applied
 • 10 yrs experience in inspection & quality control
 • Degree in Electrical or Instrument engineering
 • Inspection Manager (Electrical and Instrument)

5 hours ago

 

Applied
 • Thai, prefer age 35-45
 • Exp in channel expansion for air conditioning
 • Exp in dealer management, sales, marketing

11 hours ago

 

Applied
 • มีความตั้งใจทำงานในสายวิชาชีพที่เรียนมา
 • มีความอดทนสูง และพร้อมจะเรียนรู้งานสู้งาน
 • ลักษณะงานควบคุมงานก่อสร้างประจำ Site งาน

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Developing new business by seeking investment
 • Bachelor’s degree in Electrical Engineering
 • At least 5-10 years’ experience in solar power

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Electrical power engineering
 • experience with 3D model review software
 • 6-7 yrs experience for electrical system design

21-Aug-17

 

Applied
 • Electrical designer using AutoCAD
 • High vocational cert or higher in Electrical power
 • Petrochemical / Oil & Gas / Power plant

21-Aug-17

 

Applied
 • 5 yrs working experience in Mechanical Engineering
 • Knowledge about IE improvement
 • Skill in 3D CAD, PLC, GOT Program

21-Aug-17

 

Applied
 • Construction Engineering, HVAC, plumbing
 • Mechanical Engineer License, Estimation
 • Autocad, Microsoft Office

21-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Industrial Engineering
 • experience in Demand Planning
 • experience in Production Planning

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, 5 years in technical training
 • SAP, Very good english
 • Plan yearly training for staff.

21-Aug-17

 

Applied
 • 3-4 years in elevator/ construction engineering
 • University graduate in Mechanical / Electrical
 • Be capable of working with and within a large team

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • วิศวกรรมโครงการ และ วิศวกรรมงานระบบ
 • เงินเดือนและเบี่ี้ยเลี้ยงสามารถเบิกได้
 • ประกันสุขภาพพิเศษเสริมประกันชีวิตและประกันสังคม

20-Aug-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor or Master in Mechanical Engineer
 • Min 10 yrs exp in Engineering from Hotel/Resort
 • Fluent English

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบป. ตรี-โท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

18-Aug-17

 

Applied
 • Luxury hotel and residential projects
 • Dynamic working environment
 • Meritocratic culture

18-Aug-17

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Airconditioning / HVAC
 • UPS / Power Supply / Rectifier
 • Installation / Testing / Commissioning

18-Aug-17

 

Applied
 • อายุ 24-30 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

18-Aug-17

 

Applied
 • อายุ 24-30 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

18-Aug-17

 

Applied
 • 10 years in Automotive Manufacturing Development
 • Process and productivity improvements
 • Good English

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • At least 3 years’ experience in a Sales role
 • Good communication and negotiation skills

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Global leading MNC in mining
 • Pump maintenance and service
 • Mining mineral processing

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Provide engineering supervision to all processes
 • Feasibility studies of implementing new products
 • Reporting to the Managing Director

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Civil Engineering
 • 7 years of experience in construction QC
 • Experience in housing, condo, retail or etc.

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Recognized as one of the best employers
 • Great location, people and work culture
 • Great salary package

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong in Engineering projects
 • Very good English communications
 • Managing big projects

17-Aug-17

 

Applied
 • ผู้จัดการโคงการ งานวิศวกรรม งานระบบ
 • มีประสบการณ์ ผู้จัดการโคงการ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถบริหารโครงการได้เป็นอย่างดี

17-Aug-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Process Improvement, Lean Manufacturing, 6 Sigma
 • 5-10 years in Process /Manufacturing Engineer
 • Good in English

17-Aug-17

 

Applied
 • Global Business
 • Strong Project Exposure
 • Great Remuneration Package

17-Aug-17

 

Applied
 • Complex Project Management
 • Global Organisation
 • Strong Remuneration Package

17-Aug-17

 

Applied
 • Project Planning/Scheduling
 • Primavera Knowledge
 • Complex Project

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Graduate in Engineering or related field
 • Safety and System Assurance of railway products
 • Knowledge of Signalling Train and Control System

17-Aug-17

 

Applied
 • experience in construction management.
 • Experience civil, express way, runway, government
 • Master or bachelor degree in civil engineering

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Japanese Speaking / Project Managment
 • Manufacturing / Packaging / Production line
 • Engineering / Production Line / Automation

17-Aug-17

Above THB90k /month (negotiable)

Applied
 • Opportunity to work in famous company in Thailand
 • Opportunity to utilize your interpretation skills
 • Opportunity to work in a good benefit

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาวิชาก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 2 - 5 ปี
 • ควบคุมก่อสร้าง

17-Aug-17

 

Applied
 • Excitement to build a new hotel brand
 • Experiences in construction management & engineer
 • Safety and quality control in engineering

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.