• อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา)
 • ใช้โปรแกรม Microsoft office , Microsoft Project

22-Sep-17

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา)
 • ใช้โปรแกรม Microsoft office , Microsoft Project

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • สามารถไปประจำไซต์งานได้

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ผ่านการเกณฐ์ทหาร

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี

21-Sep-17

 

Applied
 • Thai nationality, aged 30-45 years old
 • Bachelor or Master’s Degree in Engineering.
 • Engineering in a 5 star hotel is a must

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Mechanical Engineering
 • Project management
 • Rubber industry

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปวช. ถึง ปวส. สาขาก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปี

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย- หญิง
 • อายุ 35-45 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

21-Sep-17

 

Applied
 • Building Manager
 • Engineer
 • Construction Manager

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์มา 3-5 ปี (มีใบผ่านงาน)

21-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี
 • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย ไม่มีภาระผูกพันทางทหาร
 • ประสานงานระหว่างบริษัทฯกับโรงเรียนในโครงการ
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี

19-Sep-17

 

Applied
 • Minimum of 15 years’ experience in both structural
 • Strong technical knowledge and be project oriented
 • English required

18-Sep-17

 

Applied
 • Minimum of 5 years’ experience in document control
 • Good sense of organization
 • Well versed with Microsoft office.

18-Sep-17

 

Applied
 • Minimum 15 years’ experience in M&E construction
 • Strong technical knowledge and be project oriented
 • English required

18-Sep-17

 

Applied
 • Minimum of 5 years’ experience in the construction
 • Needs to be project oriented
 • Must be methodical, attentive and have a sense of

18-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.