• เพศ : ชาย ไม่มีภาระผูกพันทางทหาร
  • ประสานงานระหว่างบริษัทฯกับโรงเรียนในโครงการ
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี

26-Sep-17

 

Applied
  • Mechanical Engineering
  • Project management
  • Rubber industry

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี
  • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมเครื่องกล
  • ประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

21-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.