• วุฒิป.ตรี-โท ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีประสบการณ์ในการบริหารงานทางวิศวกรรม

19-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?