• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบป. ตรี-โท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

19-Nov-19

 

Applied
 • 10-15 Ys experience in project management
 • Bachelor Degree in Engineer
 • Strong communication and interpersonal skill

18-Nov-19

Base salary + high commission

Applied
 • Thail nationality, Engineering degree
 • Good English communication skill
 • Strong experience in the relevant field

18-Nov-19

 

Applied
 • Thail nationality, Civil Engineer,
 • Good English communication skill
 • must have hotel experience

18-Nov-19

 

Applied
 • At least 5 years of relevant Project Management
 • BA in Architect/MechanicEngineer,or related fields
 • Good project management, team leadership

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?