• อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • สามารถคุมงาน / ประสานงาน / แก้ไขปัญหาได้
 • มีภาวะความเป็นผู้นำสูง

19 hours ago

 

Applied
 • 3 years experience in project improvement
 • Leading standardization & efficiency improvement
 • Able to work in Lamphun province

16-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • มีใบประกอบวิชาชีพ กว.
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

16-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • มีใบประกอบวิชาชีพ กว.
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

16-Aug-17

 

Applied
 • Understanding of TH Customs / International Trad
 • Skills in SAP will be an advantage.
 • Good English communication skills.

15-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Electronics and Mechanical
 • Min2-5 ys in electronics manufacturing experience
 • work in Lamphun

10-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง วุฒิปวส.ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 1 ปีด้านการเขียนแบบก่อสร้าง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Auto Cad ได้

10-Aug-17

 

Applied
 • production planning
 • Experience in jewelry industry or related
 • chains(mould,front-end,finishing OEM and sourcing)

10-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • มีใบประกอบวิชาชีพ กว.
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

09-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.