• วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นๆ
  • อายุงาน 2 ปีขึ้นไปในการบริหารโครงการงานก่อสร้าง
  • สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปได้

28-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?