• เพศ : ชาย ไม่มีภาระผูกพันทางทหาร
 • ประสานงานระหว่างบริษัทฯกับโรงเรียนในโครงการ
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี

19-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Electronics and Mechanical
 • Min2-5 ys in electronics manufacturing experience
 • work in Lamphun

18-Sep-17

 

Applied
 • production planning
 • Experience in jewelry industry or related
 • chains(mould,front-end,finishing OEM and sourcing)

14-Sep-17

 

Applied
 • production planning
 • Experience in jewelry industry or related
 • chains(mould,front-end,finishing OEM and sourcing)

12-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.