• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่
 • มีจิตใจรักงานบริการ ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีประสบการณ์ในการดูแลหลังการขาย

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา เท่านั้น
 • มีประสบการณ์บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
 • รักการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Optic Fiber
 • มีความรู้ความสามารถในการสรุปงาน

5 hours ago

 

Applied
 • Sales Engineer Manager job
 • Industrial chemicals, gases
 • Build rich, rewarding career

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Inspector civil engineer
 • project management
 • construction, M&E

5 hours ago

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Excitement to build a new hotel brand
 • Experiences in construction management & engineer
 • Safety and quality control in engineering

11 hours ago

 

Applied
 • Leading global FMCG
 • Multicultural working environment
 • Dynamic team culture

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Electrical Engineering
 • Electrical design in power system 500/230/115kV
 • Good spoken and written English language

11 hours ago

 

Applied
 • Ability to read blueprints required
 • Construction and sales experience preferred
 • Business or engineering college degree or related

11 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • มีสวัสดิการตามกฏหมายแรงงานและนอกเหนือกฏหมายแรงงาน
 • มีการเติบโตในสายงานอาชีพ
 • มีการทำงานเป็นทีม

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บริหารงานก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน
 • ตรวจสอบการจัดทำ Basic Design และ Detail Design
 • ปริญญาตรี-โท วิศวกรรมศาสตร์ โยธา

11 hours ago

 

Applied
 • At least 1 years of working experience in Civil
 • Good communication in English
 • Able to use analysis and design softwares

11 hours ago

 

Applied
 • Team Management
 • Mechanical Engineering
 • SEA business trip

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Key Account Management
 • Identifying new business
 • Travelling to assigned distributor area

19 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree Engineering or any related fields
 • Minimum of 5 years of work experience
 • Excellent communication, interpersonal

21 hours ago

 

Applied
 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Multinational Company
 • Fast Track of Career Development
 • Competitive Remuneration Package

22-Aug-17

 

Applied
 • Attractive Compensation Plan
 • Fast career growth
 • Friendly working environment

22-Aug-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • จัดทำแผนงาน
 • สั่งงานผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งทีมงาน
 • ประสานงานกับเจ้าของโครงการ

22-Aug-17

 

Applied
 • จัดทำแผนงาน
 • สั่งงานผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งทีมงาน
 • ประสานงานกับเจ้าของโครงการ

22-Aug-17

 

Applied
 • ปริญาตรี วิศวกรรม ไฟฟ้า หรือ เครื่องกล
 • ประสบการณ์ 0 - 5 ปี ถ้ามีประสบการณ์ด้านการคิดราคา
 • อดทน ขยัน รักที่จะเรียนรู้ มีมนุษย์สัมพันธ์

22-Aug-17

 

Applied
 • ปริญาตรี วิศวกรรม ไฟฟ้า หรือ เครื่องกล
 • ประสบการณ์ 7 ปี มีประสบการณ์ด้านการคิดราคางานได้
 • อดทน ขยัน รักที่จะเรียนรู้ มีมนุษย์สัมพันธ์

22-Aug-17

 

Applied
 • Bechelor's Degree Electrical Or Mechanical
 • Able to use AUTO CAD
 • Able to Carry out taking off and produce Bill

22-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

22-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล

22-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 ปีขึ้นไป

22-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถใช้โปรแกรม AOTO CAD ได้

22-Aug-17

 

Applied
 • จัดสรรค์งบประมาณก่อสร้างของโครงการ
 • ติดตาม และรายงานความคืบหน้าโครงการ
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

22-Aug-17

 

Applied
 • Tendering Engineer Job
 • Power and Construction
 • Job in Bangkok, Thailand

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Project Design Engineer
 • Power and Construction
 • Job in Bangkok, Thailand

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 years’ experience in project cost control.
 • Able to work in a fast-paced and deadline-driven
 • Fluent in written and spoken English

22-Aug-17

 

Applied
 • 10 yrs experience in inspection & quality control
 • Degree in Electrical or Instrument engineering
 • Inspection Manager (Electrical and Instrument)

22-Aug-17

 

Applied
 • Thai, prefer age 35-45
 • Exp in channel expansion for air conditioning
 • Exp in dealer management, sales, marketing

21-Aug-17

 

Applied
 • มีความตั้งใจทำงานในสายวิชาชีพที่เรียนมา
 • มีความอดทนสูง และพร้อมจะเรียนรู้งานสู้งาน
 • ลักษณะงานควบคุมงานก่อสร้างประจำ Site งาน

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Developing new business by seeking investment
 • Bachelor’s degree in Electrical Engineering
 • At least 5-10 years’ experience in solar power

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Electrical power engineering
 • experience with 3D model review software
 • 6-7 yrs experience for electrical system design

21-Aug-17

 

Applied
 • Electrical designer using AutoCAD
 • High vocational cert or higher in Electrical power
 • Petrochemical / Oil & Gas / Power plant

21-Aug-17

 

Applied
 • 5 yrs working experience in Mechanical Engineering
 • Knowledge about IE improvement
 • Skill in 3D CAD, PLC, GOT Program

21-Aug-17

 

Applied
 • Participate in project for technical discussion
 • Conduct Safety Testing, EMC testing
 • Fill-in test report forms and measurement sheets

21-Aug-17

 

Applied
 • Construction Engineering, HVAC, plumbing
 • Mechanical Engineer License, Estimation
 • Autocad, Microsoft Office

21-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Industrial Engineering
 • experience in Demand Planning
 • experience in Production Planning

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, 5 years in technical training
 • SAP, Very good english
 • Plan yearly training for staff.

21-Aug-17

 

Applied
 • 3-4 years in elevator/ construction engineering
 • University graduate in Mechanical / Electrical
 • Be capable of working with and within a large team

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master in Mechanical Engineer
 • Min 10 yrs exp in Engineering from Hotel/Resort
 • Fluent English

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบป. ตรี-โท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

18-Aug-17

 

Applied
 • Luxury hotel and residential projects
 • Dynamic working environment
 • Meritocratic culture

18-Aug-17

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Airconditioning / HVAC
 • UPS / Power Supply / Rectifier
 • Installation / Testing / Commissioning

18-Aug-17

 

Applied
 • อายุ 24-30 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

18-Aug-17

 

Applied
 • อายุ 24-30 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.