• มีประสบการโรงไม้สับ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ในด้านการคัดเลือกและการบริหารวัตถุดิบ
 • ทำงานที่จังหวัดหนองบัวลำภู

16-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Instrumentation & Control
 • DCS, PCL, SCADA, MES
 • Technical Engineering

15-Nov-19

 

Applied
 • Experience in tunneling, underground mine project
 • experience in construction project management
 • operation workflow system and standard procedure

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • จป.วิชาชีพ
 • มีความรู้กฏหมายความปลอดภัย กฏกระทรวง
 • มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูง แก้ปัญหางานได้ถูกต้อง

13-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์บริหารการก่อสร้างอย่างน้อย 7 ปี
 • มี กว.วิศวกรรมโยธา
 • มีความก้าวหน้าสูงและสวัสดิการดีเยี่ยม

13-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor or above in Engineering degree
 • Over 10 years of maintenance in biomass powerplant
 • Strong in people management skill.

12-Nov-19

 

Applied
 • Bachelor or above in Engineering degree
 • Over 10 years in biomass / powerplant
 • Strong in people management skill.

12-Nov-19

 

Applied